• Nederlands
  • English
  • français
  • Deutsch
 

Onze mobiele wanden als 1e ter wereld Cradle to Cradle gecertificeerd!

C2C

Na 1,5 jaar lang onderzoek en productverbetering hebben wij onze wandsystemen in één keer Cradle to Cradle gecertificeerd. 

Voor de mobiele wanden zijn we “basic” gecertificeerd. Echter, hebben we voor de mobiele glas wanden het “bronzen” certificaat behaald. Ieder wandtype van Espero bestaat uit een grote diversiteit aan grondstoffen. Er werd dan ook met relatief veel toeleveranciers samengewerkt om tot dit resultaat te komen. Alle materialen in de C2C gecertificeerde wanden kunnen nu volledig worden hergebruikt. Hierdoor dragen de wanden van Espero positief bij aan het milieu en gaat Espero, net als Cradle to Cradle, nog verder dan de standaard norm voor duurzaamheid.
 
Cradle to Cradle?
Terwijl het huidige industriële systeem gebaseerd is op lineair produceren, met een levensloop van productie naar consumptie en afval, volgen de C2C wanden een kringloopsysteem. Mark Delany, Directeur Espero BV: “Cradle to Cradle, letterlijk van wieg tot wieg, is een nieuw businessmodel met als streefdoel producten zo te ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig, gezond, recyclebaar én van hoge kwaliteit zijn. Het gaat om het sluiten van de materialenkringloop: produceren en consumeren zonder schade te berokkenen aan mens of milieu, en waar afval weer dienst doet als grondstof. Het is niet alleen de bedoeling om het minder slecht te doen, maar juist om het beter te doen: van ecoefficiëntie naar eco-effectief.” “Dat is nodig want grondstoffen worden steeds schaarser en er is steeds meer afval en toenemende vervuiling. C2C onderscheidt zich van andere duurzaamheidsprogramma's omdat het niet enkel de negatieve impact wil reduceren, maar juist ook een meerwaarde wil creëren voor mens en milieu door kwalitatief goed ontworpen producten. De negatieve ecologische voetafdruk wordt omgezet in een positieve voetafdruk.”
 
Certificaat Cradle to Cradle
Het Cradle to Cralde principe draait om een holistisch certificeringsprogramma dat kan samengevat worden volgens de volgende criteria:  


                
             
Alle C2C principes zijn volledig geïntegreerd in het Espero bedrijfsprofiel. Espero werd in het proces van de certificeringsaanvraag begeleid door Search BV. Search is door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute geaccrediteerd als beoordelingsinstantie in Cradle to Cradle Product Certificering.

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft ESPERO de ambitie te blijven innoveren en verbeteren. Cradle to Cradle is hierbij de rode draad.

Voor meer informatie over Cradle to Cradle neemt u contact op met:
Ilse van Es | Marketing & Sales | T +31 416 33 89 55 | E info@espero.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht