• Nederlands
  • English
  • français
  • Deutsch
Waarom Sonico SA niet C2C is gecertificeerd

De semi-automatische optie van Espero is niet beschikbaar met C2C-certificaat. Wij hebben besloten een wand met een motor erin niet te certificeren, wanneer ons standaard handmatige Espero Quick mechanisme even efficiënt is als ieder semi-automatische systeem. Dat is niet alleen vanwege het feit dat alle semi-automatische systemen elektriciteit nodig hebben om te werken, maar ook vanwege de gebruikte materialen en het productieproces van een motoreenheid. Naar onze mening is dit een zeer logische beslissing, die niet alleen gebaseerd is op de C2C-principes, maar op alle ecologische gezond verstand. 

Sonico SA

Principe
De panelen zijn met wielen opgehangen in een plafondrail, waarin de panelen verplaatsbaar zijn. Opgesteld in wandpositie kunnen de plafond- en vloerklemlijst worden uitgezet om de wand geheel af te sluiten. Het uitzetten en intrekken van de klemlijsten gebeurt elektrisch d.m.v. een drukknopbediening.

Werking
De klemlijsten worden m.b.v. een actuator elektrisch ingetrokken of uitgezet. Veerdruk zorgt ervoor dat de klemlijsten de juiste druk uitoefenen naar vloer en plafond. De klemdruk bedraagt 1200N per paneel.

Voeding
De panelen worden van elektrische voeding voorzien (24VDC), m.b.v. een schakelende voeding die rechtstreeks kan worden aangesloten op een wandcontactdoos (230 VAC).
Elektrisch vermogen: ca. 75W tijdens bediening, slechts 1 W bij ingeschakelde voeding zonder bediening.
Zekering: de uitgang van de voeding is gezekerd tegen iedere vorm van kortsluiting.

Installatie
Voor installatie dient een wandcontactdoos binnen 1,5 m van de wandlijst beschikbaar te zijn. De voeding kan in de wandlijst zelf worden ondergebracht, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld boven een verlaagd plafond.

Gebruikersgemak
Voor de bediening van de klemlijsten met hoge veerdruk is alleen het indrukken van een folieschakelaar nodig.
LED-indicatie laat zien of de klemlijsten in hun eindpositie zijn aangekomen. De voeding kan worden uitgeschakeld m.b.v. een sleutelschakelaar, zodat onbevoegd gebruik kan worden voorkomen.

Opties
Noodstroomvoorziening: door het plaatsen van een accu/batterij is ook in geval van stroomuitval de bediening van de wanden gewaarborgd.
Pakketvergrendeling: door middel van het plaatsen van een contactpunt onder de rail aan de rand van de locatie waar de panelen geparkeerd worden als de wand niet is opgesteld.
Hierdoor kan het laatste paneel vergrendeld worden, zodat de panelen niet door onbevoegden verplaatst kunnen worden.

De overige details zijn identiek aan die van de basisuitvoering van de ESPERO Sonico reeks, zie hiervoor de ESPERO Sonico brochure.

Voor het geselecteerde product zijn geen cad-bestanden aanwezig.